Binnen RAS en BPA zijn een aantal groepen actief.
Indien u interesse heeft om kennis te maken met een van de groepen kunt u met hen zelf contact opnemen of via de secretaris van RAS of BPA.
Via de onderstaande tabs vindt u wat meer gedetailleerde gegevens over de verschillende commissies.


Commissie
Petanque groep Petanque in de Boekend
Fietsersgroep In de periode van april tot september wordt er op zaterdagmorgen een afstand afgelegd.
Fietsen wandelen Ras clubje dat twee keer per jaar een gecombineerde fiets- en wandeltocht organiseerd.
Tuinvrienden Nieuwsbrief met tips
Visclub RASBPA Informatie visclub en vispas.
Wandelen op woensdag Wandelen op woensdag
De mooiste route De mooiste route van het jaar is Ridders, Nonnen en Draken.
FPF aktiviteiten Informatie over aktiviteiten van FPF.