Lidmaatschap en Contributie Post-Actieven Venlo

Wie kan lid worden:

Actieve en niet actieve medewerkers die werkzaam zijn of zijn geweest bij onderdelen van het Ministerie van Financiën, b.v. Belastingdienst, Douane, FIOD, Toeslagen, enz., kunnen lid  worden van de stichting Belastingdienst Post-Actieven Venlo. 
We stellen ons als doel het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de actieve medewerkers en de Post-Actieven.

De stichting kent voornamelijk natuurlijke post-actieve personen als leden, zoals:

a) Zij die ten gevolge van (flexibele) pensionering, gebruikmaking van de VUT- of wachtgeldregeling hun dienstverband met de 
    Belastingdienst, Douane, FIOD, enz., hebben beëindigd, alsmede hun echtgenotes, echtgenoten of partners;

b) Weduwen en weduwnaars van overleden ambtenaren;

c) Ambtenaren van de Belastingdienst die hun dienstverband in bovengenoemde zin binnen een termijn van twee jaar zullen beëindigen.

 

Contributie:

  • Medewerkers van de Belastingdienst, Douane, FIOD, Toeslagen, enz., die bij BPA-Venlo zijn ingeschreven na 1 januari 2018, betalen € 15,00 per persoon.
    De contributie is door de directeur-generaal van de Belastingdienst vastgesteld op € 15,00 per lid per jaar.  

  • Een lid, anders dan hierboven omschreven, bijv. een introducé of vriend, betaalt € 25,00 per jaar en kan hiervoor deelnemen aan alle activiteiten.
    Ook kunnen zich oud-medewerkers van de Belastingdienst, Douane, FIOD, Toeslagen, enz., aanmelden om lid te worden bij BPA Venlo.
  • Nieuwe leden

     Het lidmaatschap kost € 15,00 per jaar voor u en € 15,00 per jaar voor uw eventuele echtgeno(o)t(e) c.q. partner.
     Betaling in het lopende jaar betekent dat u lid bent tot 31 december van het volgende kalenderjaar.

     (Nieuwe leden krijgen van de penningmeester een verzoek om betaling van de verschuldigde contributie.) 

     Uw inschrijving als lid wordt definitief als het contributiebedrag is bijgeschreven op NL81INGB0008011053 t.n.v. BPA – Venlo.

 

U kunt, door het aanmeldformulier in te vullen, lid te worden van Belastingdienst Post-Actieven Venlo. 

Klik op de afbeelding hiernaast voor het aanmeldformulier om u aan te melden als lid bij BPA-Venlo.